Bij De Opfleurist staat jouw privacy bovenaan. Jouw gegevens worden bij De Opfleurist op een veilige manier verwerkt en gebruikt, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens De Opfleurist van je verzamelt en waarom. Daarnaast kan je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Heb je vragen over je privacy, neem dan gerust contact op via info@deopfleurist.nl.

 

Artikel 1          Wie is De Opfleurist?

De Opfleurist is een eenmanszaak, gevestigd aan Blekerslijn 48 te Groningen (9724 EJ). Het bedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66667259. De Opfleurist is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2          Welke gegevens worden gebruikt?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die De Opfleurist verwerkt, waarom deze worden verwerkt, welke juridische grondslag De Opfleurist heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang deze gegevens bewaard zullen blijven.

De Opfleurist verwerkt je naam, e-mail, adres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om de diensten van De Opfleurist optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. De Opfleurist gebruikt deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken. Deze gegevens zullen bewaard blijven zo lang de website online is.

Facturering en nieuwsbrief

De Opfleurist gebruikt jouw naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief, aanbiedingen en/of facturen met jouw expliciete toestemming en bewaren die niet langer dan jij staat ingeschreven voor deze diensten.

Voor het beheer van bestellingen uit de webshop verwerkt De Opfleurist jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoongegevens en betaalwijze. Zonder deze gegevens kan De Opfleurist de producten niet aan jou leveren. Deze gegevens worden dan ook verwerkt op grond van uitvoering van de afgesproken overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerkt De Opfleurist jouw naam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Mocht je een bedrijf zijn dan worden ook de bedrijfsnaam, KvK-nummer en btw-nummer geregistreerd. Zonder deze gegevens kan jouw betaling niet worden verwerkt. De Opfleurist heeft deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal De Opfleurist na zeven jaar jouw gegevens verwijderen.

Klachten

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, dan worden je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te kunnen komen. Deze gegevens worden gebruikt voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. De gegevens met betrekking tot klachten worden verwijdert nadat deze klacht is afgehandeld.

Marketingdoeleinden

De Opfleurist heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Jouw naam, e-mail, en social media account worden enkel gebruikt voor direct marketing en social media marketing. Deze gegevens zullen bewaard blijven tot jij je uitschrijft van onze kanalen.  

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren worden Analytics diensten gebruikt. Jij hebt ondubbelzinnig toestemming gegeven om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om De Opfleurist diensten te analyseren en waar nodig te verbeteren. De Opfleurist zal het gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Reacties en recensies

Om het plaatsen van reacties onder berichten of recensies van de diensten mogelijk te maken, verwerkt De Opfleurist jouw naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van een bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Deze gegevens blijven bewaard totdat de reactie vanuit een van de partijen wordt verwijdert.

 

Artikel 3          Hoe worden deze gegevens verkregen?

Bovenstaande gegevens worden verkregen via jouw aankopen, inschrijvingen in de nieuwsbrief of andere mogelijkheden waarop jij als klant je gegevens hebt afgegeven.

 

Artikel 4          Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door De Opfleurist hebt laten verwerken. 

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij De Opfleurist om jouw gegevens in te zien.

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van De Opfleurist, kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal De Opfleurist jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking – Wanneer De Opfleurist gegevens heeft verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die De Opfleurist je kan leveren. 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@deopfleurist.nl. Dit verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeelt. Wanneer De Opfleurist niet aan je verzoek kan voldoen, ontvang je een bericht waarom hier niet aan kan worden voldoen.

 

Artikel 5          Wie ontvangen jouw gegevens?

De Opfleurist zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. De Opfleurist zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6          Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je deze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 7          Slotbepalingen

Het is aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, mede omdat er mogelijk wijzigingen aangebracht kunnen worden. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop De Opfleurist jouw gegevens gebruikt, kun je een e-mail sturen naar info@deopfleurist.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop De Opfleurist met je gegevens omgaat laat het dan zeker weten, dan wordt er gezocht naar een oplossing. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Disclaimer

Artikelen, beeldmateriaal en illustraties op De Opfleurist zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets mag daarom geheel, gedeeltelijk of in gewijzigde vorm op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaand schriftelijke toestemming.

De door De Opfleurist verstrekte informatie is deels ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. De informatie op De Opfleurist wordt maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het is mogelijk dat De Opfleurist een commissie ontvangt over aankopen die op internetsites gedaan worden, bereikt via links vanaf deze website.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van De Opfleurist, is het mogelijk dat de informatie die op De Opfleurist gepubliceerd wordt niet volledig overeenkomt met andermans meningen of ideeën. Alle informatie is gebaseerd op de kennis en ervaringen van Marjolein Kuipers. 

Blogs en beeldmateriaal over producten van derden

Op De Opfleurist verschijnen regelmatig projecten, content en blogs. Dit kan gaan over bezochte adressen, geteste producten of gelezen boeken. 
Heel af en toe bevatten deze blogs producten van derden; andere zijn al in bezit, schaffen wij zelf aan of worden door De Opfleurist verkocht.. De Opfleurist schrijft en plaatst alleen beeldmateriaal en/of content van bedrijven, merken en producten waar Marjolein echt volledig achter staan. Zodra een product of merk niet bevalt, zal daar niet over worden geschreven.